Polityka prywatności – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo, w ramach niniejszej Polityki przekazujemy informacje na temat szczegółów przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami przetwarzania, które mają miejsce w ramach strony internetowej: https://www.apon.eu/ (dalej jako: Strona), jak i w ramach realizacji naszej statutowej działalności. Dla większej przystępności niniejszego tekstu, w dalszych jego częściach, pozwoliliśmy sobie na zwroty bezpośrednie.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W przypadku  dodatkowych pytań dotyczących tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie wahaj się do nas napisać na adres e-mail: rodo@apon.eu

 

 • 1

Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Apon Andrzej Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. M. Niedziałkowskiego 4.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, ale kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skrzynkę e-mail, tj.: rodo@apon.eu
 3. Administrator kieruje niniejszą informację (dalej jako: Polityka) do wszystkich osób fizycznych, objętych jego działalnością w związku z funkcjonowaniem Strony, jak i do adresatów, których wymienia się poniżej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
 4. Wskazuje się, że adresatami kolejnych części niniejszej informacji są przede wszystkim:
  1. osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt,
  2. osoby zainteresowane współpracą z Administratorem,
  3. kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora,
  4. klienci Administratora.
 5. W przypadku osób prawnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych, o których mowa m.in. w § 1 ust. 4 lit. b, c i d Polityki, wyżej opisany katalog odnosi się przede wszystkim do pracowników, współpracowników i reprezentantów podmiotów, które udostępniają dane osobowe Administratorowi.
 6. Kandydaci do pracy, którzy korzystają z zakładki kariera otrzymają odrębną klauzulę informacyjną.
 • 2

Osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania ze Strony i poznawania jej treści, a w tym także nawiązania kontaktu z Administratorem,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora.
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.
  1. odrębni administratorzy: brak,
  2. podmioty przetwarzające: dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.
 4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
 5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i w zasadzie nie umożliwiają Administratorowi identyfikację Twojej osoby. Nadto, wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych.
 6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:
  1. okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania do korzystania z funkcjonalności Strony. W wielu przypadkach nie zakładamy pobrania Twoich danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, jest ono wynikiem Twojego działania.
 • 3

Osoby zainteresowane współpracą z Administratorem

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z Administratorem,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora.
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.
  1. odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank oraz ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora,
  2. podmioty przetwarzające: dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.
 4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
 5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych. W określonych przypadkach możemy rozszerzyć te dane o katalog danych publikowanych w ramach powszechnie dostępnych rejestrów w celu weryfikacji Twojej oferty.
 6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:
 7. okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 8. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
 9. prawo dostępu do danych,
 10. prawo do sprostowania danych,
 11. prawo do usunięcia danych,
 12. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 13. prawo do przenoszenia danych,
 14. prawo do sprzeciwu,
 15. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania do korzystania z funkcjonalności Strony, jak i kontaktu z Administratorem.
 • 4

Kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: realizacja umowy,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną i ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.
  1. odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank oraz ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora,
  2. podmioty przetwarzające: dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych, jak i podmiot niszczący dokumenty.
 4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
 5. Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:
  1. okres obowiązywania umowy, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończone, czy też rozliczona,
  2. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.
 • 5

Klienci Administratora

 1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:
  1. cel przetwarzania: realizacja umowy,
  2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną i ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.
 3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.
  1. odrębni administratorzy: operator pocztowy, bank, ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora.
  2. podmioty przetwarzające: obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych, jak i podmiot niszczący dokumenty.
 4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
 5. Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:
  1. okres obowiązywania umowy, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończone, czy też rozliczona,
  2. okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.
 • 6

Przetwarzanie plików Cookie

 1. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich kategorii wyżej opisanych podmiotów, w zakresie, w jakim odnosi się do plików Cookie, odbywa się na podstawie zgody i/lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 2. W związku z potrzebą poprawnego działania Serwisu, Administrator stosuje pliki Cookie. Pliki Cookie w wielu przypadkach są dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb.
 3. Cookie to krótkie pliki tekstowe, które w zdecydowanej większości przypadków nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji osoby fizycznej.
 4. Korzystanie z Serwisu bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących Cookie oznacza akceptację zapisywania niezbędnych Cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Wskazujemy, że w każdej chwili możesz dokonać zmian ustawień dotyczących Cookie w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Cookie, a w tym Cookie sesyjne, mogą również dostarczyć Administratorowi informacji na temat twojego urządzenia końcowego oraz wersji przeglądarki internetowej, której używasz. Te funkcjonalności są nam potrzebne dla prawidłowego wyświetlania treści serwisu. Pliki Cookie umożliwiają także prowadzenie statystyk serwisu oraz analizę zachowania użytkowników.
 • 7

Zapisy końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2022 roku.